Producten

 

Experience – ‘Orde van de ronde tafel’ 

 Deze Experience heeft tot doel om jouw organisatie een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt, zijn talenten kan inzetten en waar gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is. Waar medewerkers zichzelf mogen zijn en zich toch met elkaar verbonden voelen. Wil jouw organisatie aan de slag om inclusief gedrag en samenwerken te vergroten bij de medewerkers? Onze Experience bestaat uit leerinterventies en gaming in een veilige omgeving. In twee dagdelen confronteren we medewerkers met uitsluiting en inclusie, gaan we aan de slag met onbewuste patronen en maken we de eerste stap richting gedragsverandering.

Praktisch 

 • De experience duurt twee dagdelen + huiswerk voor de deelnemers. 
 • Geschikt voor een groep van maximaal 25 deelnemers. 
 • Vindt plaats op een externe locatie. 

 

Wat is het effect? 

 • Vergroot de urgentie. De deelnemers ervaren echt hoe het is om buitengesloten te worden en uit te sluiten. 
 • In een veilige omgeving oefenen. In een veilige omgeving kan nieuwe gedrag geoefend worden zonder dat dit consequenties heeft. 
 • Creëert bewustwording. In de experience worden onbewuste gedragspatronen en organisatiesystemen blootgelegd. 

 

Experience – Gelijkheid & Openheid

Deze experience is bedoeld voor organisaties waar veel niet wordt gezegd. Waar men niet durft te benoemen wat er eigenlijk speelt. Voor organisaties waar de ‘angst’ regeert en de invloed van hiërarchie bepaalt wat je wel/niet mag en kan zeggen. We creëren een veilige plek waarbij collega’s elkaar op een andere manier leren kennen, zich kwetsbaar op durven stellen en de confrontatie aangaan in plaats van ontwijken. 

Praktisch 

 • De experience duurt een dagdeel. 
 • Geschikt voor een groep van maximaal 25 deelnemer. 

“Ik wil met mijn organisatie een specifiek thema aanpakken”

 
 
Experience – Creatieve ideeën ophalen
 

Deze experience is gemaakt om op een speelse manier aan de slag te gaan met uitdagingen binnen de organisatie. Deelnemers krijgen verschillende opdrachten voorgelegd en proberen zo snel mogelijk met goede en creatieve oplossingen te komen. De oplossingen bevatten opdrachten waarin medewerkers uitgedaagd worden om met een andere bril op naar een uitdaging te kijken, te denken in mogelijkheden en om het systeem voor hen te laten werken in plaats van tegen hen. 

Praktisch 

 • De experience duurt een dagdeel. 
 • Geschikt voor een groep van maximaal 25 deelnemers. 
 

Experience – Samenwerking

Deze Experience heeft tot doel te ervaren wat het betekent en wat het effect is als men gaat voor echte samenwerking. De Experience bestaat uit leerinterventies en gaming in een veilige omgeving. De opdrachten gaan over contact met collega’s maken en goede sfeer neerzetten. In het spel moeten deelnemers het individuele doel opgeven voor het hogere, gezamenlijke doel. De experience is vooral bedoeld voor organisaties waar men nog heel individueel werkt en waar weinig kennis gedeeld wordt, terwijl dit wel gewenst is.

Praktisch 

 • De experience duurt een dagdeel. 
 • Is geschikt voor een groep van maximaal 25 deelnemers. 

 

Experience – Van denken naar doen!

Een interne hackathon gericht op sociale innovatie. Ideeën en projecten versnellen in een dag met mensen binnen jouw organisatie. We selecteren 5 projecten die 10 stappen verder worden gebracht in een dag. Je kan hierdoor de talenten van je eigen medewerkers inzetten in plaats van externe kennis binnen halen.

Praktisch 

 • 1 dag om 5 projecten verder te helpen. 
 • Geschikt voor zowel kleine als grote groepen. 

Wat is het effect 

 • Ideeën werkelijkheid maken! 
 • Meters maken. 
 • Geen stroperige en energiezuigende projecten meer. 
 • Geen lange vergaderingen meer maar in de actiestand. 

Op maat gemaakte experiences

 • “Ik wil hulp bij complexe problemen en cultuurverandering”

Onze experiences zorgen ervoor dat mensen niet alleen weten wat er speelt maar dit ook fysiek ervaren en gaan toepassen op de werkvloer. Heb jij een specifieke uitdaging in jouw organisatie en wil je daarvoor een op maat gemaakte learning experience dan kunnen wij je helpen. We zorgen dat “vage containerbegrippen” tastbaar worden gemaakt. We werken hiervoor altijd nauw samen met de opdrachtgever. 

Als je iets meer nodig hebt dan alleen één experience dan gaan we op de werkvloer kijken wat er speelt en met medewerkers en het management in gesprek. Gedragsverandering vraagt tijd, langdurige aandacht voor het onderwerp en verschillende manieren om de ervaring eigen te maken. Wij helpen met het ontwikkelen van een reeks aan experiences. Het embedden in de organisatie doen we door middel van andere creatieve reminders voor op de werkvloer, coaching en begeleiding.