Waarom experiences en gamification?

Organisaties zijn decennialang bezig met veranderen. Tot groot ongenoegen van de meeste organisaties mislukt echter 75% van alle veranderingstrajecten. Traditionele methoden zoals workshops en presentaties werken slechts beperkt om medewerkers mee te nemen in de transitie.. Maar 10 – 15% van de kennis, inspiratie en motivatie blijft na een sessie hangen. 

Er is behoefte aan innovatieve methoden, waarbij mensen zich wel durven te uiten, echt meegenomen worden en die ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat de verandering is. Kennis zonder actie is niks. Je kunt wel weten hoe je iets aan moet pakken, maar als je het ervaart leer je er pas echt iets van. Daarom bouwen wij experiences voor onze klanten. En niet zomaar experiences. Serious games. Met impact. En fun. 

In onze experiences maken we gebruik van gamification. Gamification kan heel effectief ingezet worden voor verschillende doeleinden (Peeters, 2012), zoals:

  • inzicht en bewustwording creëren
  • samenwerken en teamvorming
  • Het is mensgericht
  • visies verduidelijken/integreren
  • besluitvorming verbeteren/beslissingen maken
  • communicatie tot stand brengen of verbeteren
  • gedragsvaardigheden verbeteren

Daarnaast bevatten games meerdere elementen die vaak genoemd worden als randvoorwaarden voor blijvende gedragsverandering. Deze elementen zijn:

  • Games hebben altijd een duidelijk doel. Je weet wat je gaat doen, wat de spelregels zijn en wanneer je gewonnen hebt. Hierdoor kunnen deelnemers snel aan de slag en tot de kern van het probleem komen.
  • Games zijn van nature leuk, waardoor mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te doen en de weerstand wordt verlaagd.
  • In een game kan je deelnemers direct belonen op positief gedrag.

Een game zorgt ervoor dat er een constante feedback-loop is. Alles wat je doet heeft direct invloed op de game. Hierdoor krijgen deelnemers constant feedback op hun gedrag.

Benieuwd naar ons aanbod? Check de Producten